FG Mur & Puts AB
Putsarbete

Professionellt Putsarbete
för Varje Fastighet

FG Mur & Puts AB är vi experter på putsarbete, en hantverksskicklighet som förvandlar både interiörer och exteriörer genom att tillföra skönhet och skydd. Våra tjänster sträcker sig från mindre reparationer till stora omputsningar, och vi arbetar med alla typer av fastigheter, inklusive bostadshus, kommersiella byggnader och historiska renoveringar.

Våra Putsningstjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av putsningstjänster för att möta dina specifika behov:

  • Interiör Putsning: Skapa eleganta och släta inomhusytor som också hjälper till att förbättra ljudisoleringen.
  • Exteriör Putsning: Förnya fasaden på din byggnad för att öka dess estetiska tilltalande och skydda mot väderpåverkan.
  • Reparation och Restaurering: Vi kan reparera sprickor och skador i befintligt putsarbete samt restaurera historiska putsytor för att återställa deras ursprungliga skönhet.
Putsarbete-hem
fgmur

Varför Välja Oss
för Ditt Putsarbete?

Expertis och Kvalitet:
Vårt team består av erfarna hantverkare som använder beprövade tekniker och högkvalitativa material för att garantera enastående resultat.

Anpassade Lösningar:
Vi förstår att varje fastighet är unik. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som är anpassade efter varje kunds specifika önskemål och byggnadens krav.

Hållbarhet och Effektivitet:
Putsade ytor bidrar till bättre energieffektivitet genom att förbättra termisk isolering. Detta kan leda till lägre uppvärmnings- och kylkostnader, samtidigt som det ger en hållbar lösning för ditt hem eller din arbetsplats.

Fullständig Service:
Från den inledande konsultationen till det färdiga arbetet, hanterar vi alla aspekter av ditt projekt. Vi erbjuder också efterföljande support och råd om hur du bäst underhåller dina putsade ytor.

FG Mur & Puts

Interiör Putsning

Processen för Interiör Putsning

1. Förberedelse av Underlaget: Det första steget är att noggrant förbereda underlaget som ska putsas. Detta inkluderar rengöring, borttagning av lösa material och reparation av eventuella sprickor eller hål. Vid behov appliceras en primer för att säkerställa god vidhäftning av putsen.

2. Applicering av Putsbaser: Ett lager av basputs appliceras först för att jämna ut ytan och ge struktur. Basputset får härda och torka ordentligt innan nästa steg.

3. Finputsskikt: Efter att basputset har härdat appliceras ett eller flera lager av finputs. Detta skikt är tunnare och används för att skapa en slät och fin yta. Det kan också färgsättas eller textureras beroende på önskat slutresultat.

4. Efterbehandling och Torkning: Slutligen, efter att finputs har applicerats, låter man ytan torka helt. Ytan kan sedan behandlas med olika typer av ytbehandlingar som vax eller lack för att skydda putset och förbättra dess utseende och hållbarhet.

FG Mur & Puts

Exteriör Putsning

Processen för Exteriör Putsning

1. Underlagsförberedelse: Precis som med interiör putsning, börjar externt putsarbete med noggrann förberedelse av ytan. Detta kan innebära rengöring, reparation av skador på befintligt underlag, och säkerställande av att ytan är fri från mögel och alger.

2. Applicering av Väderbeständig Basputs: Ett lager av hårdare, väderbeständig basputs appliceras för att skydda mot väderpåverkan och skapa en robust grund för ytterligare skikt.

3. Finputsskikt och Ytbehandling: Efter baslagret appliceras finputsskiktet, vilket ger en estetisk finish. Exteriörputs kan även behandlas med ytterligare väderbeständiga ytbehandlingar för att öka dess hållbarhet mot väder och vind

4. Torkning och Efterbehandling: Den sista fasen är torkning och eventuell efterbehandling med skyddande beläggningar som kan förbättra putsens motståndskraft och utseende.

FG Mur & Puts

Reparation och Restaurering

Processen för Reparation

1. Skadebedömning: Först bedöms omfattningen av skadan och vilken typ av reparation eller restaurering som krävs. Detta kan involvera konsultation med experter på historiska byggnader om det gäller en äldre fastighet.

2. Rengöring och Förberedelse: Skadad puts rengörs och förbereds noggrant för att säkerställa att nya material fäster ordentligt och integreras väl med den befintliga strukturen.

3. Matchning av Material och Tekniker: För putsreparationer är det viktigt att matcha den nya putsen med den befintliga i både färg och textur. Historiska restaureringar kan kräva specialiserade material och tekniker för att bevara byggnadens ursprungliga karaktär.

4. Applicering och Integrering av Ny Puts: Ny puts appliceras och formges för att smidigt integrera med den befintliga strukturen. Denna fas kräver skicklighet för att säkerställa att reparationen blir hållbar och estetiskt tilltalande.

5. Efterbehandling och Skydd: Slutligen behandlas det restaurerade området med lämpliga skyddsmedel för att förlänga dess livslängd och förbättra mot framtida skador.

Vanliga Frågor och Svar om Putsarbete

Vad innebär putsarbete?

Putsarbete refererar till tekniken att applicera en blandning av kalk, cement, sand och vatten på yttre och inre väggar för att skapa en slät eller texturerad yta. Puts används inte bara för att förbättra estetiken utan även för att skydda väggytor mot väder och vind.

Vilka typer av puts finns det?

Det finns flera olika typer av puts, inklusive:

  • Cementbaserad puts: Lämplig för både inomhus och utomhus bruk, och mycket hållbar.
  • Kalkputs: Andas bättre än cementbaserad puts och är lämplig för äldre byggnader.
  • Lerputs: Miljövänligt alternativ som erbjuder utmärkt naturlig isolering.
  • Akrylputs: Vattentät och flexibel, ofta använd för att skapa olika texturer.
Hur lång tid tar ett putsarbete?

Tiden det tar att utföra putsarbete kan variera beroende på projektets storlek, putsens typ, och väderförhållanden. Ett mindre inomhusprojekt kan ta några dagar, medan ett större utomhusprojekt kan ta flera veckor.

Hur underhåller jag putsade ytor?

För att underhålla putsade ytor rekommenderas regelbunden rengöring och inspektion för sprickor eller skador. Små sprickor bör repareras omgående för att förhindra vattenskador. Det kan också vara nödvändigt att om måla eller applicera en ny ytbehandling var femte till tionde år beroende på putsens typ och exponering för väder.

Vilka är fördelarna med att välja puts för mina väggar?

Putsade väggar erbjuder flera fördelar, inklusive förbättrad estetik, ökad ljudisolering, och förbättrad termisk isolering, vilket kan leda till lägre energikostnader. Puts är även brandsäkert och kan bidra till en bättre inomhusmiljö genom att reglera fukt.

Kan jag applicera puts på alla typer av underlag?

Puts kan appliceras på många olika underlag, inklusive tegel, betong, och trä, men det kräver förberedelser och möjligen specialbehandlingar för att säkerställa att putsen fäster ordentligt och varar länge. Det är viktigt att konsultera en expert för att bedöma underlagets lämplighet.

FG Mur & Puts använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.