Vi

Murar  Putsar

Kalmar och Öland

En trygg samarbetspartner
med flera års erfarenhet!

FG Mur & Puts är specialiserade på murning, putsning, tilläggsisolering, omfogning av tegelfasader samt byte av putsfasader. Bland våra uppdragsgivare återfinns allt från privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar till de stora byggbolagen.

När man vänder sig till FG Mur & Puts ska man vara säker på att man som beställare får en trygg nybyggnation eller renovering av god kvalitet, där vi finns med under hela processen.

Vi gör alltid vårt yttersta för att våra kunder skall vara nöjda. Som företag lever vi på vårt rykte och vi arbetar hårt för att alltid avsluta våra projekt i tid och till utlovad kvalitet. Vi utför arbeten i hela Kalmar län och hos oss är alla kunder välkomna, stora som små.

Murning

En fasad är en viktig investering för framtiden eftersom ett väl utfört fasadarbete skyddar huset under lång tid. FG Mur & Puts har många års kunskap och erfarenhet för flera olika fasadsystem och material lösningar.
Alla våra anställda genomgår kontinuerligt utbildning, gällande både nya metoder och nya materialval, något som är viktigt för ett fasadarbete av hög kvalitet som håller i längden.

Vi hjälper er med ny-, till-, ombyggnad och fasadrenoveringar. Vi är specialiserade på:

•    Putsning och murning

•    Murning av tegel och block

•    Omfogning av äldre tegelfasader
•    Betongrenovering
•    Fasadtvättning och fasadrenovering
•    K-märkning

Puts

Funderar du på att ge din fastighet eller ditt hus en ansiktslyftning är fasadputsning rätt väg att gå. Puts piggar upp en trött fastighet och ger ditt hem ett stiligt och rent uttryck.

Fasadrenovering kräver både känsla för estetik och hantverksskicklighet, en noggrann undersökning av fasadens konstruktion för att fastställa material och skick måste göras innan renovering påbörjas. En felaktigt utförd fasadputsning kan skada ditt hus och i sin tur sänka värdet på den.
 
Puts på trä

Om fastigheten har en träfasad kan vi ersätta den med en tvåstegsventilerad putsfasad. Tekniken är i stort sett densamma som när vi byter ut enstegstätade fasader. Passa på och tilläggsisolera fastigheten när vi ändå gör jobbet, då får ni en varm och snygg fastighet på en och samma gång.

Puts på gammal puts

Vi renoverar även gammal puts som behöver fräschas upp. Om putsen bara är hel, så kan vi arbeta med den existerande putsen. Skulle vi behöva riva bort den gamla putsen så kan ni passa på att tilläggsisolera fastigheten för att få ett välmående, snyggt och varmt hus för många år framöver.

Puts på tegel
Tegel lämpar sig mycket bra som underlag för puts, och förutom det estetiska kan det vara speciellt positivt för äldre tegelhus. Om teglet eller fogarna är skadade, av bland annat frostsprängning, kan huset dra åt sig fukt och därmed bilda mögel eller fuktskador. Genom att putsa en fastighets tegelfasad ser det i stort sett nybyggt ut.

Kalkbruk

Vi tycker det är roligt jobba med kalkbruk och gör gärna restaureringar av äldre byggnader. l Sverige finns många medeltida interiörer kvar med ursprunglig kalkputs och även en del ytterväggar som vi brinner för att bevara.

Kalkputs har använts sedan antiken och i många kulturer. l Sverige finns många medeltida interiörer kvar med ursprunglig kalkputs och även en del ytterväggar. Man kan räkna med att till fram emot sekelskiftet 1900 var det kalk som användes som bindemedel i all puts och allt bruk. Ända in på 1950-talet var kalkputs ett standardval. Sen tog andra material över. De som kunde putsa med kalk gick i pension.

INSTALLATION AV KAMINER & KASSETTER

En av våra styrkor är att vi tar ett totalansvar för hela installations/byggprocessen. Vi kontrollerar ev. ritningar, gör en komplett kontroll så att kaminen/kassetten kan anslutas på ett säkert sätt.

Alla våra installationer utförs av utbildade hantverkare som har både bred kunskap och lång erfarenhet av yrket.

Vi kan även ombesörja så att kaminen/kassetten levereras hem till er.

ROT

Nedan finns en kort beskrivning av möjligheterna till ROT-avdrag. Tänk på att det är du som köpare av ett arbete som är ansvarig för att alla villkor för skattereduktion är uppfyllda. Läs gärna med på Skatteverkets hemsida.

Skattereduktion: Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushållsarbete samt ROT-arbete genom fakturamodellen. På Skatteverkets hemsida finns en detaljerad lista över vilket husarbete som räknas som hushållsarbete och vilket som räknas som ROT-arbete. Där finns också detaljerad information om vad som krävs för att få skattereduktion för respektive typ av husarbete.

Ring, mejla, besök!

Du är varmt välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert eller om du har några andra frågor och funderingar

073-523 44 07 | fgmur@outlook.com
FG Mur & Puts | Torsgatan 7 | 386 92 Färjestaden